©2019 Abaayo Assistans tillhör och drivs av Vård 24. orgnr: 559019-7991

   Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Kontakta oss! 

Emali: hej@abaayo.org  |  Tel: 073-7874637

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Personlig assistans

Abaayo utför assistans i hela Sverige samt ledsagar- och avlösarservice i Stockholm och närliggande kommuner.

 

Behöver du eller har du ett barn som behöver assistans i sin vardag är det viktigt att det blir med en anordnare och personal ni trivs med och har förtroende för.

Vi erbjuder en helhetslösning och hjälper dig med alla delar av din assistans såsom rekrytering, personalansvar, lönehantering, schemaläggning, handledning och utbildning, juridiskhjälp och mycket mera.  Vi utför assistans för både den som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan eller personlig assistans av kommunen.

 

Vi utformar din assistans utifrån dina behov och önskemål.  Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss och att ge dig en högkvalitativ vård helt på dina villkor.

Kontakta oss så berättat vi mer! 

Ledsagar-och avlösarservice

Vi utför ledsagar-och avlösarservice utifrån dina personliga behov och önskningar i enlighet med ditt biståndsbeslut. Kvalitet, kontinuitet samt inflyttande är självklar del av vårt arbete och med ett flexibelt synsätt och arbetssätt utför vi insatsen hur du vill när du vill.

 

Det är viktigt för oss att det blir rätt från början och att du får en ledsagare/avlösare som du trivs med. Vi lägger därför mycket arbete och tid på att göra noggranna rekryteringar och matcha dig med en ledsagare/avlösare utifrån dina behov, intresse, språk, önskemål och särskilda förutsättningar. Innan uppdraget börjar presenterar vi till dig den tilltänkta ledsagaren/avlösaren för att säkerställa att vi har matchat dig med rätt person.

 

Vi skriver  genomförandeplan och utser en kontaktperson åt dig som gör tätta uppföljningar av insatsen för att säkerställa att insatsen utförs med högkvalitet och enligt vår överensekommelse i genomförandeplanen.